ZASTRZEŻENIA PRAWNE 

© 2016 Banca IFIS S.p.A. – wszystkie parwa zastrzeżone.

Reprodukcja lub użycie jakiegokolwiek materiału dostępnego na tej stronie, w sposób analogowy lub cyfrowy, jest niedozwolona bez pisemnej zgody Banca IFIS S.p.A. (legale@bancaifis.it).

Banca IFIS S.p.A. nie wyraża zgody na połączenia do swoich stron poprzez praktyki takie jak ‘framing’ (pomiędzy ramkami storny, które tworzą linki), lub ‘deep linking’ (liniki do podstron).

Wszelkie materiały publikowane na tej stronie – przygotowane informacje prasowe, opisy produktów, wiadomości (news) z Banku lub oddziałów i spółek zależnych Groupy – są własnością Banca IFIS S.p.A. lub oddziałów i spółek zależnych Groupy, łącznie z grafikami i kodem źródłowym (w tym usługi Factoring On Line).

Jako taki, cały materiał opublikowany na tej stronie nie może być modyfikowany, kopiowany, reprodukowany lub pobierany w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Banca IFIS S.p.A. chyba, że ich wykorzystanie dotyczy wyłącznie użytku osobistego. Jedyne wyjątki od tej reguły, to zawartość skierowana wyraźnie do dyspozycji opinii publicznej, która wciąż nie może być zmienione lub powielana w jakikolwiek sposób, nawet częściowo, w innych publikacjach lub witrynach bez uprzedniej pisemnej zgody przez Banca IFIS

Banca IFIS S.p.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy lub przeoczenia jakiejkolwiek natury jednakże połączone z z materiałami opublikowanymi na stronie lub stronach połączonych. W konsekwencji, Banca IFIS S.p.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub uszczerbki wynikające z użycia strony lub pobrania dokumentów na niej opublikowanych. Informacje zawarte w serwisie Factoring On Line są regulowane umową o korzystaniu z tej usługi.

Znaki towarowe i logo znajdujące się w tej witrynie należą do Banca IFIS S.p.A. Nie mogą być używane na żadnej innej stronie internetowej ani w innych środkach komunikacji bez uprzedniej pisemnej zgody Banca IFIS S.p.A. lub właścicieli tych marek i logo.

The names “Banca IFIS” and “Banca IFIS Group” and any brand or trademark that includes the name “Banca IFIS” cannot be used as internet addresses of other sites, or parts of such addresses, without the prior written consent by Banca IFIS S.p.A.

Nazwy “Banca IFIS” i “Banca IFIS Group” oraz każda marka lub znak towarowy o nazwie “Banca IFIS” nie mogą być używane jako adresy internetowe innych witryn lub części takich adresów bez uprzedniej pisemnej zgody Banca IFIS S.p.A.

According to the Italian D.Lgs. 196/2003, I declare that i have read the Web Privacy Policy. The provided data will be used exclusively to fulfill your request