Aktualna i rzetelna informacja jest niezbędna do efektywnego zarządzania środkami finansowymi. Naszym Klientom oferujemy dostęp do serwisu informacyjnego IFIS On Line.

Ta usługa jest całkowicie bezpłatna i dostępna dla każdego Klienta już od pierwszego dnia funkcjonowania umowy faktoringu.

Serwis, zapewniając dostęp do zawsze aktualnych informacji, jest doskonałym narzędziem wspomagającym bieżące zarządzanie i planowanie procesów wewnątrz przedsiębiorstwa (np. przepływów pieniężnych, kontroli należności i rozliczeń z odbiorcami). Dostarcza on pełnych informacji na temat: wszelkich rozrachunków pomiędzy Klientem a IFIS Finance, stanu scedowanych wierzytelności, wielkości wypłaconych zaliczek faktoringowych, ewentualnych opóźnieniach w płatnościach ze strony odbiorców itp.

Jedną z funkcji systemu jest możliwość rejestracji cesji wierzytelności “on-line”, co znacząco upraszcza współpracę i przyspiesza obieg dokumentów.

 

Strefa dla klientów