PRYWATNOŚĆ

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W INTERNECIE – IFIS FINANCE

Spółka IFIS Finance Sp. z.o.o. z siedzibą przy ul. Wspólnej 62 w Warszawie (00-684) informuje użytkowników strony internetowej www.ifis.pl, że ich dane osobowe zebrane podczas przeglądania strony i/lub przekazane dobrowolnie przez samych użytkowników będą przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29/08/1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, Zalecenia z dnia 17/05/2001 r. Grupy Roboczej ds. ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych, założonej na mocy art. 29 Dyrektywy 95/46/WE, w sprawie minimalnych wymagań przy zbieraniu danych osobowych online w Unii Europejskiej oraz Telecommunications Act z dnia 16/07/2004 r. (z kolejnymi zmianami). Zebrane dane osobowe nie będą przedmiotem komunikacji i/lub rozpowszechniania, z wyjątkiem wymagań obowiązującego prawa.

PRZETWARZANE DANE

Niniejsza strona internetowa rejestruje żądania http wysyłane do serwera. Powoduje to zbieranie niektórych danych dotyczących surfowania na stronie, takich jak adres IP użytkownika, data i wynik żądania, czasy realizacji, host użytkownika, ewentualne błędy transakcji http oraz link referer.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane zebrane i/lub przekazane dobrowolnie przez użytkowników, zostaną przetworzone do celów związanych z administracją strony internetowej, organizacją oferowanych na stronie usług, przeprowadzaniem badań rynku, analizami statystyk, bezpośrednią działalnością marketingową w zakresie usług spółki. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane tylko przez czas ściśle ograniczony do tych celów.

COOKIES

Cookies to małe pliki tekstowe, które instalowane są na terminalu użytkownika w następstwie wizyty na stronie internetowej. Pliki te zawierają nazwę domeny odwiedzanej strony, czas archiwizacji, jednoznaczny numer odszyfrowania zawartości cookie i identyfikacji wyszukiwarki użytkownika. Cookies mogą również rejestrować informacje dotyczące preferencji użytkownika, takich jak na przykład język czy wygląd strony. Ponadto, mogą być użyte do przygotowania statystyk dotyczących sposobu użytkowania strony, w celu utrzymania sesji na osobistym koncie lub w celu zaproponowania indywidualnych treści na stronie.

IFIS Finance wykorzystuje cookies do następujących celów: optymalizacja funkcjonalności strony; dostosowanie wyglądu strony do wyborów użytkownika; przygotowanie anonimowych statystyk, mających na celu zrozumienie w jaki sposób użytkowana jest strona internetowa i zagwarantowanie prawidłowego funkcjonowania samej strony oraz zwiększenie wygody użytkowania; dostarczenie indywidualnych treści reklamowych, zgodnych z zainteresowaniami użytkownika.Strona internetowa używa również cookies osób trzecich, takich jak na przykład social plug-in.

Cookies nie powodują żadnej zmiany w konfiguracji urządzenia użytkownika, w zakresie surfowania na stronie, ani zmiany oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu.

Używanie cookies przez IFIS Finance może być zablokowane przez użytkownika poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, że użytkownicy, którzy usuną cookies z własnego terminalu lub zablokują ich archiwizację, mogą ograniczyć funkcjonalność niektórych usług.

PRAWA OSOBY ZAINTERESOWANEJ

Każdy użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i do ich modyfikacji. W tym celu użytkownik może skontaktować się z administratorem danych osobowych, wskazanym przez spółkę IFIS Finance, wysyłając e-mail na adres: odo@ifis.pl

According to the Italian D.Lgs. 196/2003, I declare that i have read the Web Privacy Policy. The provided data will be used exclusively to fulfill your request