OPINIE I REKLAMACJE

Wierzymy, że satysfakcja Klientów jest najlepszym miernikiem jakości naszych usług i naszej pracy.

Dokładamy wszelkich starań, aby usługi te świadczyć na najwyższym poziomie przede wszystkim poprzez słuchanie naszych Klientów i oferowanie im rozwiązań wypełniających ich potrzeby.

Cenne są dla nas zatem wszystkie sugestie, dzięki którym możemy w jeszcze większym stopniu pomóc Państwu w realizacji Waszych celów biznesowych. Chcemy to wyrazić w naszym haśle przewodnim:

CENIMY TWÓJ BIZNES

Cenimy więc również Twoją opinię. Jesteśmy więc zawsze wdzięczni za sugestie i uwagi, które każdorazowo traktujemy z największą uwagą i z najwyższą starannością.

Jeśli więc chcesz podzielić się z nami Swoją opinią, będziemy wdzięczni za przesłanie jej na adres kontakt@ifis.pl

 

Jako instytucja finansowa jesteśmy też zobligowani do traktowania formalnych reklamacji w ściśle określony sposób. Każdy nasz Klient ma prawo do złożenia formalnej reklamacji. Reklamacja może być złożona:

a) w formie pisemnej – osobiście w siedzibie IFIS Finance Sp. z o.o. ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 – 17.00;

b) w formie pisemnej – przesyłką pocztową wysłaną na adres siedziby Faktora: IFIS Finance Sp. z o.o. ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa;

c) w formie ustnej, telefonicznie – od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu +48 22 525 82 00 w godzinach 9.00 – 17.00;

d) ustnie – osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta w siedzibie IFIS Finance Sp. z o.o. od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 – 17.00.

Powinna zawierać:

a) dane dotyczące Klienta: imię, nazwisko, adres do korespondencji w sprawie Reklamacji;

b) dane dotyczące umowy: data zawarcia, kod Klienta;

c) opis zdarzenia, którego dotyczy Reklamacja oraz wskazanie zastrzeżeń;

d) żądanie Klienta dotyczące sposobu załatwienia Reklamacji;

e) podpis Klienta, jeżeli Reklamacja składana jest na piśmie;

f) pełnomocnictwo pisemne, jeżeli w imieniu Klienta działa pełnomocnik,

g) wniosek o otrzymanie odpowiedzi na Reklamację pocztą elektroniczną, jeżeli wolą Klienta jest otrzymanie odpowiedzi na Reklamację w ten sposób.

IFIS Finance rozpatruje reklamację i udziela na nią bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Reklamacji. W szczególnie trudnych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu do 60 dni.

According to the Italian D.Lgs. 196/2003, I declare that i have read the Web Privacy Policy. The provided data will be used exclusively to fulfill your request