IFIS Finance

IFIS Finance Sp. z o.o. jest polską spółką z siedzibą w Warszawie, powstałą w 2003 roku, wyspecjalizowaną we wspieraniu Małych i Średnich Przedsiębiorstw za pomocą usług faktoringu. W 2006 roku została nabyta przez Banca IFIS Spa, jednego z głównych „graczy” faktoringowych na włoskim rynku NPL.

 

IFIS Finance jest członkiem PZF – Polskiego Związku Faktorów.
Naszymi klientami są firmy polskie i zagraniczne, które mają stosunki handlowe z Polską.

 

NASZE USŁUGI

Jesteśmy w stanie zaoferować szeroką gamę usług faktoringowych, między innymi finansowanie wierzytelności, zarządzanie płatnościami i przejęcie ryzyka niewypłacalności dłużników. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i znajomości polskiego rynku oraz uprzywilejowanej pozycji Banca IFIS na włoskim rynku, możemy zaproponować profesjonalne i nowoczesne rozwiązania, będące w stanie zaspokoić potrzeby naszych klientów, w oparciu o ich wymagania biznesowe.
Nasze usługi są szczególnie korzystne dla szybko rozwijających się przedsiębiorstw.

Poniżej spis usług finansowych IFIS Finance (*)

• Faktoring z regresem;
• Faktoring bez regresu;
• Faktoring Importowy i Eksportowy;
• Faktoring wymagalnościowy;
• Faktoring nienotyfikowany;
• Faktoring dla dostawców instytucji publicznych
• Zaliczka na Przyszłe Wierzytelności;
• Faktoring odwrotny (dostawcy);
• Ostateczny wykup wierzytelności z przejęciem ryzyka.
(*) Finansujemy w PLN, EUR, USD, GBP  i innych walutach.

NASZA MISJA

Naszą misją jest finansownie kapitału obrotowego oraz wspieranie polskich i europejskich firm, mających na celu zwiększenie w bezpieczny sposób, za pośrednictwem usług faktoringu, sprzedaży w Polsce. Poza siedzibą w Warszawie, IFIS Finance posaida swoje biura handlowe w Katowicach i w Bydgoszczy.

NASZA HISTORIA

Najważniejsze wydarzenia w historii IFIS Finance:
1999: Spółka Fiat Finance Poland S.A. rozpoczyna swoją działalność na polskim rynku.
2003: Spółka Fiat Finance Poland S.A. dzieli się na trzy podmioty prawne: powstaje Fidis Faktoring Polska.
2006: 100% akcji Fidis Faktoring Polska zostaje nabytych przez Banca IFIS; powstaje IFIS Finance Sp. z o.o.
2008: IFIS Finance staje się członkiem Polskiego Związku Faktorów.
2010: Alessandro Csillaghy, Wiceprezes Banca IFIS, zostaje Prezesem IFIS Finance.
2014: Siedziba spółki przenosi się pod adres: ul. Wspólna 62, 00-684 Warszawa.
2019: Siedziba spółki przenosi się pod aktualny adres: ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa.

ZARZĄD

Alessandro Csillaghy De Pacser– Prezes Zarządu
Daniela Bonzanini – Członek Zarządu, Managing Director

According to the Italian D.Lgs. 196/2003, I declare that i have read the Web Privacy Policy. The provided data will be used exclusively to fulfill your request