Banca IFIS SpA

KIM JEST BANCA IFIS

Banca IFIS jest we Włoszech jedynym niezależnym operatorem, wyspecjalizowanym w sektorze wierzytelności handlowej, trudno ściągalnej wierzytelności finansowej (NPL) i wierzytelności fiskalnej. Notowana na Włoskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w segmencie STAR, Banca IFIS jest innowacyjną i stale rozwijającą się spółką. Banca IFIS SpA jest członkiem FCI, (Factors Chain International), który zrzesza największe spółki faktoringowe na całym świecie.

Banca IFIS działa za pośrednictwem marek:

logo-bancaifisimpresa

Banca IFIS Impresa jest jednostką bizesową zajmującą się finansowaniem MŚP za pośrednictwem zaliczkowania wierzytelności handlowych. Poza tym oferuje włoskim firmom usługi leasingu, finansowanie średnioterminowe.
Banca IFIS Impresa, z przedstawicielstwem w Rumunii i spółką kontrolowaną w Polsce – IFIS Finance, działa również na rynku międzynarodowym wspierając wszystkie firmy, które eksportują za granicę lub z zagranicy do Włoch.

pharma

Wspiera wierzytelności handlowe dużych dostawców.

Credifarma S.p.A. to finansowy punkt odniesienia dla aptek, stworzony z pomysłu Federfarma (Krajowej Federacji Włoskich Farmaceutów), który łączy jej doświadczenie z kompetencjami Banca IFIS. Credifarma jest w 70% własnością Banca IFIS, a w 30% Federfarma.

IFIS NPL S.p.A., spółka należąca do Grupy Banca IFIS zajmująca się nabywaniem, zarządzaniem oraz sprzedażą portfeli wierzytelności trudno ściągalnych. IFIS NPL S.p.A. jest wynikiem naturalnego rozwoju działu NPL Banca IFIS.

FBS S.p.A. jest spółką działającą w sektorze NPL (non performing loans) jako operator specjalizujący się w obsłudze serwisowej (usługi główne i specjalne), zarządzaniu portfelami NPL, zarówno tymi gwarantowanym, jak i niegwarantowanymi, konsultantem w zakresie przeprowadzania badań „due diligence” oraz autoryzowanym inwestorem w operacje rynku NPL.

FBS Real Estate Spa, spółka zależna Grupy Banca IFIS, specjalizuje się w obsłudze pożyczek zagrożonych, których zabezpieczeniem są nieruchomości, dzięki posiadanej wiedzy i kwalifikacjom dotyczącym kompleksowej wyceny wartości długu i ustanowionego zabezpieczenia na nieruchomościach. FBS Real Estate Spa oferuje swoje usługi wszystkim funduszom powierniczym, spółkom zarządzającym aktywami, podmiotom publicznym i prywatnym.

Capitalfin S.p.A. jest pośrednikiem finansowym, należącym do grupy Banca IFIS, z bogatym doświadczeniem w zakresie udzielania pożyczek opartych na wynagrodzeniu pracowniczym, pożyczek zabezpieczonych emeryturami lub delegacją płatności jak również w zakresie dystrybucji produktów finansowych.

logofastfinance01

Zajmuje się działaniami związanymi z sektorem wierzytelności fiskalnych.

Rendimax jest rachunkiem depozytów o wysokiej wydajności.

contomax

Jest rachunkiem bieżącym crowd i low cost.

 

Dynamiczność Grupy jest również potwierdzona jej nieustannie rosnącą obecnością we Włoszech.
Banca IFIS Group posiada 26 odziałów we Włoszech oraz oddział w Rumunii, spółkę kontrolowaną w Polsce i udziały w spółce z siedzibą w Indiach.

 

 

According to the Italian D.Lgs. 196/2003, I declare that i have read the Web Privacy Policy. The provided data will be used exclusively to fulfill your request