IFIS Finance Sp. z o.o. – specjalizujemy się w usługach faktoringu. Jesteśmy wieloletnim Członkiem Polskiego Związku Faktorów. W swojej ofercie mamy faktoring krajowy i eksportowy, faktoring z regresem i bez regresu, faktoring wymagalnościowy, faktoring cichy oraz samorządowy. Udzielamy finansowania w złotówkach i w walutach obcych. Finansujemy transakcje sprzedaży zarówno do grupy, jak i pojedynczego odbiorcy. W tym ostatnim wariancie możemy finansować zobowiązania dużych podmiotów wobec ich rozproszonych dostawców. Na polskim rynku wyróżnia nas indywidualne podejście do potrzeb Klienta. Stosujemy rozwiązania odpowiadające najwyższym europejskim standardom. Od strony finansowej, niezbędnego wsparcia udziela nam Banca IFIS S.p.A. – bank notowany w segmencie STAR na giełdzie papierów wartościowych we Włoszech.

Historia Spółki

Najważniejsze daty w historii Spółki:
1999: rozpoczęcie działalności przez Fiat Finance Polska S.A.
2003: podział Fiat Finance Polska S.A. na trzy podmioty – powstaje Fidis Faktoring Polska.
2006: nabycie 100% udziałów Fidis Faktoring Polska przez Banca IFIS; zmiana nazwy na IFIS Finance.
2008: IFIS Finance zostaje członkiem Polskiego Związku Faktorów.
2010: Prezesem Zarządu IFIS Finance zostaje Alessandro Csillaghy, obecny Wiceprezes Banca IFIS.
2012: zmiana siedziby Spółki, która obecnie mieści się pod adresem Pl. Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa.
2014: zmiana siedziby Spółki, która obecnie mieści się pod adresem ul. Wspólna 62, 00-684 Warszawa.

IFIS Finance oferuje swoim klientom szeroki wachlarz usług z zakresu finansowania obrotu handlowego z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi. Bazując na wieloletnim doświadczeniu i znajomości polskiego rynku, a także na specjalistycznej wiedzy i silnej pozycji Banca IFIS na rynkach międzynarodowych, oferujemy profesjonalne i nowoczesne rozwiązania zaspokajające potrzeby naszych Klientów, uwzględniając każdorazowo specyfikę ich działalności oraz indywidualne wymagania i preferencje.

Zarząd Spółki

Alessandro Csillaghy – Prezes Zarządu.
Daniela Bonzanini – CEO, Członek Zarządu.

Grupa Banca IFIS

banca-ifis

IFIS Finance jest spółką zależną Banca IFIS Group.