Jakie firmy mogą sprzedawać swoje faktury?

Faktoring jest jednym z instrumentów finansowych dostępnym dla firm, aby pomóc im w zarządzania należnościami handlowymi.

Element finansowy usługi faktoringu oferowany przez firmy faktoringowe nie musi być jedynym źródłem finansowania dla przedsiębiorcy, ale może być elementem uzupełniającym inne instrumenty finansowe, takie jak tradycyjny kredyt bankowy.

141205_GBI_finance_infografica_thumb_quote_PL

 

Z reguły, MŚP z niewystarczającym kapitałem obrotowym lub niedokapitalizowane nie są w stanie uzyskać kapitału na atrakcyjnych warunkach finansowych, ponieważ instytucje finansowe wymagają odpowiednich zabezpieczeń do pokrycia ryzyka kredytowego. W tym kontekście, korzystnym rozwiązaniem „szytym na miarę” jest oferta faktoringu IFIS Finance, która proponuje szybkie rozwiązania bazujące na rosnących przychodach Klientów. Dodatkowo, faktoring może również pomóc tym firmom handlowym, których aktywa składają się przede wszystkim z należności i zapasów towarów.

IFIS Finance zapewnia płynność finansową podmiotom, które sprzedają zarówno produkty, jak i usługi z wydłużonymi terminami płatności.

Ponadto, rozwiązania proponowane przez IFIS Finance w celu wspierania MŚP są szczególnie korzystne dla tych firm, których przychody dynamicznie rosną lub których przychody charakteryzują się sezonowością; w tych przypadkach, elastyczne finansowanie, proporcjonalne do przychodów firmy jest bardzo ważne.

Dzięki zastosowaniu faktoringu, firmy z sektora MŚP, które nie spełniają kryteriów oceny ryzyka kredytowego stawianych przy udzielaniu pożyczek, mogą mieć dostęp do finansowania, osiągając płynność finansową z zaliczek wypłacanych przez faktora z tytułu scedowanych faktur.

Firma faktoringowa, dokonując analizy ryzyka kredytowego, bierze pod uwagę nie tylko sprawozdania finansowe klienta, ale znaczny wpływ na tę ocenę ma historia współpracy klienta z jego kontrahentami oraz stabilność finansową tychże kontrahentów.

Ten typ analizy wydaje się być o wiele bardziej skuteczny, ponieważ pozwala dokładniej zrozumieć rzeczywistą sytuację przedsiębiorstwa, biorąc pod uwagę relacje klienta z kontrahentami, historię oraz jakość ich współpracy.

W przypadku korzystania z usługi faktoringu, faktor przejmuje na siebie zarządzanie wierzytelnościami oraz ich inkaso, eliminując stałe koszty, które dotychczas występowały po stronie klienta.

Jeśli Twoja firma posiada powyżej wymienione cechy:

  • jesteś firmą z sektora MŚP sprzedającą produkty i / lub usługi;
  • pracujesz z odbiorcą, w oparciu o wydłużone terminy płatności;
  • przychody dynamicznie rosną lub przychody charakteryzują się sezonowością;
  • Twoi odbiorcy mają stabilną sytuację finansową

IFIS Finance oferuje rozwiązania, które spełnią Twoje wymogi i oczekiwania, zaliczkując faktury, które wystawiłeś na Twoich odbiorców. Celem jest zapewnienie Twojej firmie dostępu do płynności finansowej, uwalniając środki pieniężne zamrożone w wystawionych i niezapłaconych jeszcze fakturach.