Strategie mające na celu poprawę płynności finansowej

Problem z uzyskaniem kredytów i finansowania przez firmy, zwłaszcza MŚP, pojawiający się często w interakcji z bankami, może być rozwiązany poprzez ocenę alternatywnych strategii umożliwiających poprawę płynności finansowej.

Jedną z takich form finansowania jest przeniesienie wierzytelności na rzecz osoby trzeciej (faktora) w celu uzyskania zaliczki za wystawione faktury. W ciągu ostatnich pięciu lat, ten instrument finansowy, zwany faktoringiem cieszy się szczególnym zainteresowaniem wśród polskich MŚP.

Dzięki usłudze faktoringu, IFIS Finance pozwala zapewnić firmie większą płynność w stosunku do linii kredytowej lub pożyczki, zabezpieczonych pełnomocnictwem na koncie bankowym firmy.

Najlepszym sposobem, aby wykorzystać płynność zapewnioną przez faktoring w IFIS Finance jest natychmiastowe spłacenie faktur zakupowych od dostawców firmy . W ten sposób maleją należności w kapitale obrotowym oraz zmniejsza się zadłużenie wobec dostawców, co powoduje stworzenie korzystnych relacji między kapitałem firmy a kapitałem podmiotów trzecich.

najpleszy_sposob_aby_wykorzystac_plynnosc_faktoring_pl
Faktoring jest wybierany przez polskich przedsiębiorców, ponieważ jest rozwiązaniem, ograniczającym też konsekwencje opóźnień w płatnościach faktur przez kontrahentów, co z kolei wpływa na płynność finansową.

Ponadto, poprzez uwolnienie części kapitału obrotowego przedsiębiorstw, w szczególności tych małych i średnich, są one w stanie sfinansować własny rozwój, pokonując przeszkody napotykane z powodu braku płynności spowodowanego brakiem wystarczających zabezpieczeń.

Kolejną zaletą faktoringu, jako narzędzia wspierania przedsiębiorstw i ich działalności, jest jej pozytywny wpływ w zakresie reputacji oraz stopnia wiarygodności firmy.

Firma faktoringowa taka jak IFIS Finance, nie tylko sprawdza przedsiębiorstwo cedujące wierzytelności, ale również jakość wspomnianych wierzytelności oraz wiarygodność jej dłużników, co pozwala zminimalizować poziom ryzyka.

Co więcej, przedsiębiorca dzięki faktoringowi, może uzyskać dodatkowe korzyści, takie jak:

  • ułatwienie w zarządzaniu własnym biznesem;
  • odciążenie służb księgowych;
  • możliwość uzyskania informacji handlowych;
  • poprawa sytuacji finansowej poprzez zredukowanie wszystkich wydatków związanych z procesem inkaso.

Reasumując, przedsiębiorstwo wybierające faktoring IFIS Finance poprawia i zwiększa kapitał obrotowy dzięki następującym aspektom:

  • Faktoring uwalnia zasoby firmy, przywracając dostępność limitów kredytowych;
  • Faktoring pozwala firmie na finansowanie jej zadłużenia w relacji do wielkości wygenerowanych przychodów, nie tylko opartej na danych historycznych firmy;
  • Faktoring zwiększa stopień zaufania i siły przetargowej firmy w stosunku do dostawców;
  • Faktoring, bez regresu, może poprawić wskaźniki finansowe firmy.