Korzyści z obsługi faktoringowej

Umowa faktoringu, w zależności od jej konfiguracji, przynieść może szereg korzyści. Są to w szczególności:

  • finansowanie działalności bieżącej – zaliczkowanie – umożliwia dostęp do „zamrożonych” w wystawionych fakturach środków finansowych przy zachowaniu wydłużonych terminów płatności;

 

  • administrowanie wierzytelnościami – księgowanie faktur, monitorowanie stanu rozliczeń, księgowanie płatności – uwalnia Dostawcę od uciążliwych i czasochłonnych czynności administracyjnych;

 

  • zabezpieczenie przed opóźnieniami w płatnościach – gwarancja zapłaty w terminie – niweluje negatywne skutki krótkotrwałych lub przewlekłych opóźnień płatności;

 

  • zabezpieczenie ryzyka transakcji – przeniesienie ryzyka niewypłacalności Odbiorcy – umożliwia bezpieczne podejmowanie współpracy z nowymi Odbiorcami;

 

  • optymalizacja kosztów finansowych – elastyczność kształtowania przepływów gotówki – pozwala swobodnie kształtować koszty finansowe, dopasowując je do rzeczywistych potrzeb kapitałowych;

 

  • poprawa struktury bilansu – zamiana należności na gotówkę – umożliwia obniżenie sumy bilansowej, lepsze odzwierciedlenie rezultatów działalności i poprawę zdolności kredytowej.

 

  • poprawa portfela Odbiorców – weryfikacja kondycji finansowej Odbiorców – umożliwia skupienie się na obsłudze tych najlepszych i rezygnację z tych, którzy nie spełniają wymogów bezpieczeństwa współpracy;

 

  • poprawa konkurencyjności – dopasowanie umowy do bieżących potrzeb – pozwala zwiększyć konkurencyjność oferty bez zmniejszania rentowności transakcji;

 

  • poprawa wizerunku wśród własnych dostawców – uniezależnienie od sytuacji Odbiorców – poprawia terminowość płatności własnych, uzyskiwanie rabatów gotówkowych itp;

 

  • poprawa jakości współpracy z Odbiorcami – przeniesienie bieżących kontaktów na firmy faktoringowe (faktora)  – przekazanie faktorowi obowiązków administracyjnych mogących kreować spory umożliwia zachowanie dobrych relacji handlowych z Odbiorcami przez cały okres współpracy;

 

  • finansowanie inwestycji – możliwość uzyskania zaliczek na poczet przyszłych wierzytelności – wspiera procesy inwestycyjne oraz pomaga zoptymalizować wykorzystanie finansowania zewnętrznego.