Jeśli jesteś zainteresowany podjęciem pracy w naszej firmie, wyślij swoje CV w języku angielskim.

Przesłanie CV

According to the Italian D.Lgs. 196/2003, I declare that i have read the Web Privacy Policy. The provided data will be used exclusively to fulfill your request