Faktoring odwrotny

Faktoring odwrotny jest rozwiązaniem, który umożliwia pomoc dla firm wydłużając terminy płatności za własne zobowiązania handlowe, dzięki czemu mogą dowolnie dysponować środkami na inne bieżące potrzeby prowadzonej działalności.

Dla kogo?

Faktoring odwrotny doskonale sprawdza się w przypadku firm współpracujących ze stałymi dostawcami, którzy wymagają płatności gotówkowych za dostarczane towary/usługi lub oferują zbyt krótkie terminy płatności. Bardzo dobrze sprawdza się też w przypadku firmy współpracującej z mniejszymi od siebie dostawcami krajowymi lub zagranicznymi.

Jak to działa?

W rozwiązaniu tym inicjatorem transakcji jest odbiorca, który zainteresowany jest korzyściami z wydłużenia terminów płatności za swoje zobowiązania handlowe. Umowa faktoringu podpisywana jest pomiędzy jego dostawcą a faktorem, który płaci za faktury wystawiane przez dostawcę w pierwotnym terminie płatności. Dostawca otrzymuje 100% wartości faktury, natomiast odbiorca (inicjator transakcji) dokonuje zapłaty do faktora w ustalonym indywidualnie, późniejszym terminie spłaty. Rozwiązanie występuje w formie faktoringu z regresem oraz faktoringu bez regresu zarówno dla podmiotów krajowych i zagranicznych.

Korzyści:

  • wydłużenie terminu spłaty za zobowiązania handlowe;
  • zatrzymanie środków w przedsiębiorstwie na dowolny cel;
  • polepszenie relacji i unormowanie przepływów z dostawcami;
  • wzrost konkurencyjności na rynku.