Faktoring eksportowy

Faktoring eksportowy umożliwia firmom eksportującym swoje towary i usługi przyspieszenie płatności faktur z odroczonym terminem, wystawianych wobec kontrahentów zagranicznych. Rozwiązanie występuje w formie zwykłego faktoringu z regresem (bez przejęcia ryzyka niewypłacalności i upadłości kontrahenta), jak również faktoringu bez regresu, w którym faktor gwarantuje zapłatę za fakturę. Finansowanie następuje w walucie, w której została wyrażona faktura.

Dla kogo?

Faktoring eksportowy jest doskonałym narzędziem dla firm eksportujących swoje towary lub usługi do podmiotów zagranicznych, za których płatność otrzymują w odroczonym terminie. Faktoring eksportowy jest idealnym rozwiązaniem dla producentów, dystrybutorów lub usługodawców, eksportujących towary lub świadczących usługi wobec odbiorców zagranicznych.

Jak to działa?

Firma ceduje swoje wierzytelności wobec ustalonych odbiorców na rzecz faktora (firmy faktoringowe), który wypłaca środki przed terminem płatności na poczet wystawionych faktur. Z punktu widzenia rozwiązania, możliwe są dwa warianty:

 • Faktoring pełny: faktor finansuje faktury i jednocześnie przejmuje ryzyko niewypłacalności lub upadłości podmiotu zagranicznego.
 • Faktoring niepełny: faktor finansuje faktury, zarządza nimi, ale nie zabezpiecza przed niewypłacalnością kontrahenta zagranicznego.

Korzyści:

 • przyspieszenie otrzymania środków z wystawianych faktur;
 • poprawa terminowości regulowania zobowiązań przez odbiorców;
 • zabezpieczenie się przed niewypłacalnością i upadłością kontrahentów (faktoring bez regresu);
 • zwiększenie płynności przy zmniejszeniu zaangażowania kapitałów obcych (faktoring bez regresu);
 • finansowanie faktur wobec wybranych odbiorców zagranicznych;
 • dysponowanie środkami ze sfinansowanych faktur na dowolny cel;
 • wzrost konkurencyjności na rynku;
 • zwiększenie bezpieczeństwa portfela odbiorców zagranicznych;
 • finansowanie faktur wystawianych na termin płatności nawet do 180 dni.