Eksport może być idealnym rozwiązaniem dla firmy, która chciałaby zdywersyfikować portfel swoich odbiorców, uzyskać wyższe marże niż na rodzimym rynku i ograniczyć swoje uzależnienie od lokalnej koniunktury.

Częste i gwałtowne w ostatnim czasie zmiany popytu w Polsce zmuszają firmy do oszczędnego gospodarowania środkami finansowymi, poprawy konkurencyjności poprzez obniżkę kosztów i poszukiwania nowych potencjalnych odbiorców. Wiele firm decyduje się na dywersyfikację kierunków sprzedaży i wejście na rynki zagraniczne. Sprzyja temu niski kurs złotego wobec praktycznie wszystkich najbardziej popularnych walut. Atrakcyjna cena powoduje, że polskie towary i usługi są również poszukiwane przez firmy zagraniczne zainteresowane obniżką własnych kosztów lub chęcią zaoferowania tańszych towarów swoim lokalnym odbiorcom.

Wejście na rynki zagraniczne nie jest jednak tak łatwe jak sprzedaż do sąsiedniego województwa w Polsce – to oczywiste. Wyzwaniem jest: znalezienie wiarygodnych partnerów biznesowych, brak wiedzy o specyfice rynków i zwyczajach handlowych, konieczność zaproponowania wydłużonych terminów płatności, ryzyko kursowe itp.

Faktoring eksportowy wspomaga sprzedaż na rynkach zagranicznych. Pozwala on na wyeliminowanie prawie wszystkich ograniczeń jakie w kontekście eksportu zazwyczaj są wymieniane spontanicznie przez polskich przedsiębiorców. W szczególności faktoring eksportowy pozwala na: zbadanie poprzez Faktora kondycji finansowej potencjalnych partnerów zagranicznych, zaproponowanie terminów płatności charakterystycznych dla danej branży w kraju docelowym, które mogą być dłuższe niż w Polsce, uzyskanie środków w walucie faktury bez strat na przewalutowaniu, przejęcie przez faktora procesu upominawczego wobec kontrahentów opóźniających płatność lub nawet przejęcie ryzyka niewypłacalności.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o bezpośredni kontakt.