ZALICZKA NA POCZET PRZYSZŁYCH WIERZYTELNOŚCI

Usługa, która pozwala otrzymać finansowanie przyszłych wierzytelności (faktur, które powstaną w przyszłości) na podstawie zawartych przez Ciebie umów dostawy lub zamówień złożonych przez Twoich odbiorców.

Przy dokonaniu cesji przyszłych wierzytelności IFIS Finance wypłaca klientowi zaliczkę na podstawie umowy dostawy/zamówienia, która wynosi 10% – 30% jego wartości  netto (bez podatku VAT). Zaliczka na poczet Przyszłych Wierzytelności zostaje więc wypłacona na bazie zwykłego faktoringu (bez regresu lub z regresem). Spłata zaliczek wypłaconych na podstawie przyszłych wierzytelności, następuje poprzez potrącenia proporcjonalnej części z zaliczek wypłacanych na poczet wierzytelności, gdy te już powstaną, cedowanych na podstawie umowy zwykłego faktoringu.

 

DO KOGO JEST SKIEROWANY

Zaliczka na Poczet Przyszłych Wierzytelności skierowana jest do wszystkich tych firm, które współpracują z wysoko zorganizowanymi firmami lub z instytucjami z sektora Administracji Publicznej, których relacje regulowane są umowami handlowymi lub potwierdzonymi zamówieniami.

KORZYŚCI

  • Wykorzystanie istnienia przyszłych umów dostawy;
  • Poprawa płynności, również bez wystawienia faktury;
  • Uzyskanie możliwości sfinansowania całości lub części zakupów materiałów niezbędnych do realizacji zamówienie bez angażowania własnego kapitału obrotowego;
  • Możliwość zwiększenia sprzedaży przy ograniczonym kapitale obrotowym.

 

CENA

Koszt usługi Zaliczka na Poczet Przyszłych Wierzytelności składa się z odsetek naliczanych od zaliczek wypłacanych na podstawie umów/zamówień.

 

DOKUMENTY KONIECZNE DO ANALIZY I WYDANIA DECYZJI*

  • Dokumentacja przetargowa (w przypadku przetargu), zamówienia i ich potwierdzenia i/lub umowy dostawy;
  • Lista klientów proponowanych do faktoringu bez regresu  zawierająca podstawowe dane odbiorców, wierzytelności i dotyczące ich kwoty realizowanej sprzedaży;
  • Sprawozdania finansowe za ostatnie dwa lata i dokumenty finansowe dotyczące danego roku;
  • Dokumentacja potwierdzająca brak zaległości podatkowych (jeśli dostępna);
  • Zestawienie zobowiązań finansowych (kredytów bankowych etc).* lista zawiera podstawowy zestaw danych i dokumentów; w trakcie analizy IFIS Finance może poprosić o przedstawienie także innych

 

Jesteś zainteresowany uruchomieniem usługi Zaliczka na Poczet Przyszłych Wierzytelności? Skontaktuj się z nami, a powiemy Ci, czy jest to odpowiedni sposób finansowania dla Twojej firmy.

According to the Italian D.Lgs. 196/2003, I declare that i have read the Web Privacy Policy. The provided data will be used exclusively to fulfill your request