WYKUP FAKTUR Z PRZEJĘCIEM RYZYKA NIEWYPŁACALNOŚCI

Za pośrednictwem tego produktu IFIS Finance oferuje firmom możliwość definitywnego zbycia wierzytelności.

 

W przypadku klientów stosujących zasady rachunkowości IAS/IFRS lub US GAAP i chcących zachować wcześniej ustalone standardy w zakresie rotacji wierzytelności, wskaźników płynności lub relacji kapitału obrotowego do całości aktywów, możliwa jest zamiana w bilansie należności handlowych na środki pieniężne poprzez zbycie wierzytelności handlowych. Można to zrealizować przy pomocy oferowanego przez IFIS Finance Definitywnego Wykupu Faktur – przedsiębiorstwo w całości przenosi na IFIS Finance ryzyko wierzytelności oraz ryzyko opóźnienia płatności, otrzymując za nie zapłatę.

cliente debitore

DO KOGO JEST SKIEROWANY

Do przedsiębiorstw średnich i dużych dostawców innych firm lub Administracji Publicznej.

KORZYŚCI

 • Wszystkie korzyści faktoringu bez regresu;
 • Płynność finansowa;
 • Usunięcie wierzytelności z bilansu w przypadku definitywnego wykupu faktur (odpowiadający standardom IAS)

CENA

Koszt usługi stanowi zwykle zawierająca wszystko prowizja od nabycia, która uwzględnia poniższe trzy składniki:

 • oprocentowanie od wysokości nabytych wierzytelności liczone za okres od ich wykupu do przewidywanego terminu spłaty;
 • prowizja za zarządzanie dotycząca czynności administracyjnych wykonywanych przez IFIS Finance w odniesieniu do wykupionych wierzytelności;
 • prowizja za przejęcie przez Faktora ryzyka braku płatności.

DOKUMENTY KONIECZNE DO ANALIZY I WYDANIA DECYZJI*

 • Lista klientów proponowanych do faktoringu bez regresu  zawierająca podstawowe dane odbiorców, wierzytelności i dotyczące ich kwoty realizowanej sprzedaży;
 • Umowy dostawy, zamówienia;
 • Sprawozdania finansowe za ostatnie dwa lata i dokumenty finansowe dotyczące danego roku;
 • Dokumentacja potwierdzająca brak zaległości podatkowych (jeśli dostępna);
 • Zestawienie zobowiązań finansowych (kredytów bankowych etc).

* lista zawiera podstawowy zestaw danych i dokumentów; w trakcie analizy IFIS Finance może poprosić o przedstawienie także innych

Jesteś zainteresowany pogłębieniem wiedzy na temat wykupu faktur z przejęciem ryzyka niewypłacalności? Skontaktuj się z nami, a znajdziemy najbardziej odpowiednie rozwiązanie dla Twojego przedsiębiorstwa.

According to the Italian D.Lgs. 196/2003, I declare that i have read the Web Privacy Policy. The provided data will be used exclusively to fulfill your request