Faktoring Wymagalnościowy

Faktoring Wymagalnościowy jest usługą uzupełniającą w stosunku do tradycyjnej oferty Faktoringu

 

W usłudze tej IFIS Finance gwarantuje dostawcom/klientom płatność w terminie wymagalności scedowanej wierzytelności, oferując dłużnikowi/nabywcy możliwość otrzymania dodatkowego odroczenia płatności wierzytelności, obciążając ich kosztem takiego odroczenia.
Działanie Faktoringu Wymagalnościowego wymaga więc zawarcia odpowiednich umów pomiędzy Dostawcą/Klientem,  IFIS Finance i Dłużnikiem scedowanej wierzytelności regulujących płatność  w terminie do dostawcy i dodatkowe odroczenie przyznane dłużnikowi za odpowiednią opłatą.

KORZYŚCI DLA DOSTAWCY/KLIENTA:

  • Większe bezpieczeństwo/przewidywalność przepływów finansowych, dzięki płatności wierzytelności w terminie jej wymagalności lub innym ustalonym terminie;
  • Dostępność środków z wierzytelności w ustalonym terminie;
  • Stabilne zarządzanie własnymi wpływami.

KORZYŚCI ZE STRONY DŁUŻNIKA/KUPUJĄCEGO:

  • Poprawa wiarygodności wobec dostawców poprzez terminową płatność zobowiązań handlowych;
  • Uzyskanie możliwego dodatkowego odroczenia terminów płatności za otrzymane dostawy.

Skontaktuj się z nami, a znajdziemy najbardziej odpowiednie rozwiązanie dla Twoich potrzeb.

According to the Italian D.Lgs. 196/2003, I declare that i have read the Web Privacy Policy. The provided data will be used exclusively to fulfill your request