FINANSOWANIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW

IFIS Finance finansuje bieżącą działalność gospodarczą przedsiębiorstwa

 

Ponad piętnastoletnie doświadczenie we współpracy z przedsiębiorstwami pozwala nam zaproponować produkt łączący wiele usług finansowych związanych z wierzytelnościami handlowymi, który wspiera przedsiębiorstwa z sektora MŚP i ułatwia im zdobywanie nowych obszarów na rynku. Jesteśmy obecni na terenie całego kraju i w niemal każdym sektorze gospodarki. Każdego dnia roboczego jesteśmy do Twojej dyspozycji, mogąc odwiedzić Twoją firmę, bez żadnych zobowiązań, żeby przybliżyć Ci nasze produkty, wysłuchać Twoich potrzeb i zaproponować Ci nasze rozwiązania finansowania przedsiębiorstw dopasowane do Twoich oczekiwań.

POTRZEBUJESZ FINANSOWANIA?

  • Twoimi klientami są firmy lub instytucje Administracji Publicznej?
  • Potrzebujesz zwiększenia/poprawy płynności finansowej?
  • Masz trudności z otrzymaniem zapłaty za swoje dostawy?
  • Oczekiwane terminy płatności za Twoje dostawy są zbyt długie?
  • Chcesz większej pewności i przewidywalności terminów w których otrzymasz zapłatę za wierzytelności handlowe?
  • Chcesz szybciej odzyskać pieniądze z prowadzonej przez Ciebie sprzedaży aby za szybszą płatność uzyskać rabat u swoich dostawców?
  • Potrzebujesz ochrony przed niewypłacalnością Twoich klientów?

 

Skontaktuj się z nami! Pomożemy rozwiązać Twoje problemy.

 

CECHY FIRM, KTÓRE MOGĄ BYĆ FINANSOWANE

Nasze usługi skierowane są do wszystkich firm z sektorów, w których odroczenie płatności wobec klientów jest ważnym elementem konkurencji lub jest wręcz konieczne.
Jednym z najważniejszych wymogów dostępu do tego typu finansowania jest forma prawna odbiorcy. Ważnym jest, aby klient IFIS Finance należał do sektora business-to-business (B2B), czyli aby jego odbiorcy nie byli osobami fizycznymi (konsumentami).
Firmy, które mogą być finansowane przez IFIS Finance łączy konieczność przekształcenia wierzytelności od klientów/dostawców, z którymi łączą ich stały i powtarzalny stosunki handlowe, w środki finansowe – gotówkę.
IFIS Finance, dzięki faktoringowi, może zapewnić swoim klientom natychmiastową i stałą płynność finansową, oferując szybkie i pewne zaliczkowanie wierzytelności.

PRZEDSIĘBIORSTWA Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM DZIAŁAJĄCE W POLSCE

IFIS Finance Sp. z o.o. oferuje wszystkim przedsiębiorstwom z zagranicznymi udziałami, które działają w Polsce, każde dostępne na europejskim rynku rozwiązanie z zakresu Faktoringu. Jesteśmy znani dzięki indywidualnemu podejściu do naszych klientów, zmierzającemu do osiągnięcia rozwiązania opartego o potrzeby i oczekiwania każdego z nich.

Całą dokumentację umowną przygotowujemy, jeśli jest taka potrzeba, zarówno w języku polskim jak i angielskim (możliwe jest również przygotowanie umowy w języku włoskim). Możesz swobodnie komunikować się z naszym personelem po polsku, po angielsku i po włosku.

Finansowanie udzielone przez IFIS Finance jest rezultatem umów Faktoringu obejmujących sprzedaż prowadzoną na terenie Polski oraz państwach OECD. Zaliczkowanie i wszelkie rozliczenia prowadzone są w walucie faktur, zazwyczaj w PLN, EUR, GBP i USD, jednak dostępne jest też finansowanie w innych walutach.

Nasza usługa Faktoringu jest już stosowana przez wielu klientów należących do międzynarodowych spółek oraz wielkich grup przemysłowych. Daje ona możliwość poprawienia struktury bilansu oraz sprawozdań finansowych polskich przedstawicielstw, oddziałów i spółek zależnych.

Dla bardziej wymagających firm, posiadamy w ofercie usługę wykupu wierzytelności, w tym definitywnego wykupu bez prawa regresu, który umożliwia naszym klientom spieniężenie faktur kupionych przez IFIS Finance. Daje to możliwość zmniejszenia stanu należności przeterminowanych, skrócenia DSO oraz poprawy struktury bilansu poprzez zmniejszenie stanu należności handlowych. Poprawa płynności finansowej, będąca rezultatem takich transakcjach, zmniejsza potrzebę zaciągania kredytów bankowych. Wszystkie te działania mają pozytywny wpływ na stosunek pomiędzy własnym kapitałem i kapitałem obcym w bilansie.

 

Jakie cechy musi spełniać przedsiębiorstwo, aby uzyskać dostęp do usług Faktoringu w IFIS Finance?

1-150x150
WSPÓŁPRACUJĄ Z INNYMI FIRMAMI LUB Z INSTYTUCJAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ (NIE Z OSOBAMI FIZYCZNYMI)
2-150x150
REALIZUJĄ STAŁE/POWTARZALNE DOSTAWY TOWARÓW/USŁUG NA PODSTAWIE ZAWARTYCH UMÓW LUB ZAMÓWIEŃ SKŁADANYCH PRZEZ ODBIORCÓW
3-150x150
POSIADAJĄ WIERZYTELNOŚCI HANDLOWE WOBEC ICH KLIENTÓW ORAZ CHCĄ MIEĆ DOSTĘP DO NATYCHMIASTOWEJ PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ

 

Jesteś jedną z tych firm?
Skontaktuj się z nami, a powiemy Ci, czy Twoja firma może być finansowana i jakie rozwiązanie możemy Ci zaproponować.

 

According to the Italian D.Lgs. 196/2003, I declare that i have read the Web Privacy Policy. The provided data will be used exclusively to fulfill your request