Faktoring

Stosowanie Faktoringu do finansowania działalności firm

 

Faktoring – za pomocą cesji wierzytelności handlowych – jest szczególnie opłacalny dla wszystkich firm, które mają stałe umowy dostaw do innych przedsiębiorstw oraz instytucji państwowych i potrzebują sfinansowania ich kapitału obrotowego, wsparcia przy zarządzaniu wierzytelnościami lub, ewentualnie, gwarancji płatności wierzytelności.

Stosunek, który powstaje dzięki Faktoringowi obejmuje trzy podstawowe podmioty:
IFIS Finance: jako wyspecjalizowany faktor, który bierze na siebie zarządzanie i finansowanie wierzytelności, zabezpieczając dostawcę (jeśli potrzeba) przed ewentualną niewypłacalnością kontrahenta, po oszacowaniu jakości wierzytelności jednego lub więcej podmiotów;
przedsiębiorstwo dostarczające towary i/lub usługi (dostawca lub sprzedawca) – jako podmiot, który odstępuje własną wierzytelność handlową na rzezcz IFIS Finance, w zamian za udzielone usługi finansowe;
kontrahent odstąpionej wierzytelności (nabywca lub klient) – jako firma, z którą przedsiębiorstwo przenoszące prawo do wierzytelności ma umowę dostawy i wobec której wystawiane są faktury.

KORZYŚCI

Najważniejsze korzyści finansowe, zarządcze i handlowe dla firm, które uruchomią usługę Faktoringu:

• Prostsze zarządzanie wierzytelnością;
• Optymalizacja płynności finansowej;
• Ewentualne zabezpieczenie przed ryzykiem niewypłacalności handlowej klientów.

FAKTORING IFIS FINANCE

Dzięki doświadczeniu zdobytemu we współpracy z polskimi przedsiębiorstwami, IFIS Finance pozwala swoim klientom zaliczkować ich własne wierzytelności handlowe polegając jednocześnie na faktorze wyspecjalizowanym w zakresie zarządzania i (jeśli potrzeba) zabezpieczenia niewypłacalności ich kontrahentów.

RODZAJE

IFIS Finance jest w stanie dostarczyć Ci elastyczną i właściwą dla potrzeb Twojej firmy usługę Faktoringu. Wśród różnych rodzajów Faktoringu, oferujemy:

FAKTORING Z REGRESEM

FAKTORING BEZ REGRESU

FAKTORING ODWROTNY

FAKTORING EKSPORTOWY

FAKTORING IMPORTOWY

FAKTORING DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

FAKTORING WYMAGALNOŚCIOWY

OSTATECZNY WYKUP WIERZYTELNOŚCI Z PRZEJĘCIEM RYZYKA

WYKUP FAKTUR Z PRZEJĘCIEM RYZYKA NIEWYPŁACALNOŚCI

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z USŁUGI FAKTORINGU

Korzystanie z usług Faktoringu zwiększa konkurencyjność i elastyczność firmy wobec jej klientów, ale również zwiększa bezpieczeństwo portfela kontrahentów, co znacznie podnosi wiarygodność firmy na rynku.

Faktoring jest w stanie zaspokoić wiele potrzeb jakie mają przedsiębiorstwa, między innymi:

  • Wzrost konkurencyjności poprzez możliwość zaoferowania odbiorcom dłuższych terminów płatności;
  • Zarządzanie wierzytelnościami przez wyspecjalizowanego operatora;
  • Przejęcie ryzyka niewypłacalności klientów krajowych (Faktoring bez regresu) i zagranicznych (Export Faktoring);
  • Poprawa zdolności kredytowej;
  • Polepszenie jakości relacji z kontrahentami oraz zwiększenie bezpieczeństwa ich portfela;
  • Zapewnienie wpływu środków w terminie płatności wierzytelności handlowych (Faktoring Wymagalnościowy).

Utożsamiasz się z którąś z tych cech? Skontaktuj się z nami, a znajdziemy najbardziej odpowiednie rozwiązanie dla Twoich potrzeb.

 

According to the Italian D.Lgs. 196/2003, I declare that i have read the Web Privacy Policy. The provided data will be used exclusively to fulfill your request