FAKTORING Z REGRESEM

Faktoring z Regresem jest usługą, za pomocą której spółka ceduje na Faktora wierzytelność, zachowując ryzyko braku płatności ze strony kontrahenta.

Faktoring z regresem, jest instrumentem finansowym za pomocą którego przedsiębiorstwo ceduje na IFIS Finance wierzytelności bez jednoczesnego przeniesienia na faktora ryzyka niewypłacalności własnych klientów. Ryzyko to pozostaje po stronie dostawcy. IFIS Finance zajmie się zarządzaniem inkasem i administrowaniem wierzytelnościami, a przedsiębiorstwo przenoszące wierzytelność uzyska w ten sposób możliwość zaliczkowania wierzytelności spieniężając “zamrożony” kapitał w dowolnym momencie.
Doświadczenie personelu IFIS Finance umożliwia optymalizację stosunku pomiędzy klientem i jego dłużnikiem za pomocą dokładnej oceny dłużnika. Relacja pomiędzy klientem, dłużnikiem i IFIS Finance staje się synergiczna.

DO KOGO JEST SKIEROWANY

Usługa Faktoringu z regresem skierowana jest do tych wszystkich przedsiębiorstw, które wystawiają faktury wobec innych polskich firm i instytucji z sektora Administracji Publicznej oraz mają potrzebę “upłynnienia” wierzytelności handlowej.

KORZYŚCI

 • Natychmiastowa możliwość dostępu do kapitału i sfinansowanie wierzytelności handlowej;
 • Uregulowanie i przyśpieszenie wpływu środków pieniężnych;
 • Optymalizacja przepływu środków i zobowiązań krótkoterminowych;
 • Podniesienie konkurencyjności firmy na jej rynku docelowym.

KOSZT

Usługa finansowa Faktoringu z Regresem opiera się głównie na dwóch podstawowych składnikach:

 • Oprocentowanie wypłaconych zaliczek za wierzytelności scedowanych przez klienta;
 • Prowizja za zarządzanie dotycząca usług administracyjnych wykonywanych przez IFIS Finance.

DOKUMENTY KONIECZNE DO ANALIZY I WYDANIA DECYZJI*

 • Lista klientów proponowanych do faktoringu bez regresu  zawierająca podstawowe dane odbiorców, wierzytelności i dotyczące ich kwoty realizowanej sprzedaży;
 • Umowy dostaw, zamówienia;
 • Sprawozdania finansowe za ostatnie dwa lata i dokumenty finansowe dotyczące danego roku (bilans, rachunek wyników);
 • Umowa Spółki;
 • Dokumentacja potwierdzająca brak zaległości podatkowych (jeśli dostępna);
 • Zestawienie zobowiązań finansowych (kredytów bankowych etc).

* lista zawiera podstawowy zestaw danych i dokumentów; w trakcie analizy IFIS Finance może poprosić o przedstawienie także innych

Jeśli jesteś zainteresowany uruchomieniem usługi finansowej Faktoringu z Regresem skontaktuj się z nami, a powiemy Ci, czy twoja firma może być finansowana.

According to the Italian D.Lgs. 196/2003, I declare that i have read the Web Privacy Policy. The provided data will be used exclusively to fulfill your request