Faktoring Odwrotny

Faktoring Odwrotny jest usługą finansową, która zapewnia średnim i dużym firmom wszechstronne wsparcie w zarządzaniu zobowiązaniami wobec dostawców

Jeśli jesteś średnim lub dużym przedsiębiorstwem, a Twoja współpraca z dostawcami jest powtarzalna i stabilna, IFIS Finance może pomóc Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla Twojego przedsiębiorstwa i Twoich potrzeb.
Faktoring Odwrotny IFIS Finance polecany jest firmom o wysokiej zdolności kredytowej. Proponowany produkt finansowy jest w stanie zaspokoić potrzeby przedsiębiorstwa, dla którego usługa tego typu jest niezbędna, oferując serię ważnych korzyści.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z FAKTORINGU ODWROTNEGO

  • Finansowanie i zarządzania wierzytelnością handlową wspierające dostawców;
  • Optymalizacja warunków płatności pomiędzy dostawcą i odbiorcą, dzięki płatności do dostawcy w terminie wymagalności i/lub przyznanie dodatkowego odroczenia firmie nabywającej;
  • Uproszczenie administracji zobowiązaniem handlowym poprzez współpracę z jednym przedsiębiorstwem obsługującym.

KOSZT FACTORINGU ODWROTNEGO

Zwykle koszty ponosi dostawca. W przypadku, w którym firma nabywająca (kupujący) prosi zarówno o terminową płatność od dostawcy, jak i o dodatkowy okres odroczenia płatności, koszt obejmować również będzie odsetki proporcjonalne do przyznanego okresu odroczenia.

DOKUMENTY KONIECZNE DO ANALIZY I WYDANIA DECYZJI*

  • Spis dostawców;
  • Ostatnie dwa sprawozdania finansowe;
  • Umowy dostawy, zamówienia;
  • Umowa Spółki;
  • Dokumentacja potwierdzająca brak zaległości podatkowych.

* lista zawiera podstawowy zestaw danych i dokumentów; w trakcie analizy IFIS Finance może poprosić o przedstawienie także innych

Jesteś zainteresowany dokładnym poznaniem Faktoringu Odwrotnego? Skontaktuj się z nami bezpośrednio, a znajdziemy najbardziej odpowiednie rozwiązanie dla Twojej firmy.

According to the Italian D.Lgs. 196/2003, I declare that i have read the Web Privacy Policy. The provided data will be used exclusively to fulfill your request