Faktoring Importowy, to usługa przeznaczona dla firm zagranicznych, które eksportują własne produkty do Polski lub dla średnich i dużych polskich firm, które importują z zagranicy

 

Stosując Faktoring Importowy możesz, jeśli jesteś zagranicznym przedsiębiorcą, scedować na IFIS Finance wierzytelność wymagalną od polskiego odbiorcy lub, jeśli jesteś polskim importerem, spowodować że zostanie ona na nas scedowana. Przedsiębiorstwo, które eksportuje do Polski przenosi wierzytelność na IFIS Finance, która zobowiązuje się ją nabyć, dbając o uzyskanie jej zapłaty od polskiego klienta i przejmując odpowiednie ryzyko niewypłacalności.
Chcesz otrzymać więcej informacji? Skontaktuj się z nami, a będziemy mogli znaleźć właściwe dla Ciebie rozwiązanie.

 

KORZYŚCI Z FAKTORING IMPORTOWEGO

Poprzez Faktoring Importowy IFIS Finance można:

  • Otrzymać zaliczkę na poczet wierzytelności;
  • Zagwarantować swojej firmie, która eksportuje do Polski, zarządzanie wierzytelnością;
  • Umożliwić polskiemu odbiorcy uniknięcie konieczności wystawienia zagranicznemu dostawcy akredytywy lub gwarancji bankowej.

 

Skontaktuj się z nami, a znajdziemy najbardziej odpowiednie rozwiązanie dla Twoich potrzeb.

According to the Italian D.Lgs. 196/2003, I declare that i have read the Web Privacy Policy. The provided data will be used exclusively to fulfill your request