FAKTORING EKSPORTOWY

Faktoring Eksportowy to usługa, za pomocą której przedsiębiorstwo może przenieść na IFIS Finance wierzytelność posiadaną wobec zagranicznej firmy

Faktoring Eksportowy jest rozwiązaniem odpowiednim dla Ciebie, jeśli Twoja firma eksportuje za granicę i chce zabezpieczyć się przed ryzykiem braku płatności ze strony klientów.

W przypadku Faktoringu Eksportowego IFIS Finance przejmuje zarządzanie Twoją wierzytelnością poprzez prowadzenie jej inkasa, a za pomocą usługi faktoringu bez regresu przejmie dodatkowo ryzyko niewypłacalności klienta zagranicznego. Dzięki cesji, IFIS Finance może zaliczkować wierzytelność, czyniąc “zamrożone” w niej środki dostępnymi natychmiast.

 

Za pośrednictwem Faktoringu Eksportowego, firma eksportująca przenosi wierzytelność na rzecz IFIS Finance, która będzie zarządzała jej inkasem na dwa możliwe sposoby:

 

  • Bez regresu

Firma eksportująca ceduje wierzytelność, którą posiada wobec zagranicznego klienta, a IFIS Finance udziela ewentualnych zaliczek oraz przejmuje ryzyko niewypłacalności odbiorcy i zarządza inkasem wierzytelności.

 

  • Z regresem

Firma eksportująca przenosi zagraniczną wierzytelność na rzecz IFIS Finance, która zarządza nią, ale bez przejęcia ryzyka niewypłacalności klienta zagranicznego i finansuje ją wypłacając zaliczkę.

 

KORZYŚCI

Za pośrednictwem Faktoringu Eksportowego IFIS Finance może:

  • Wypłacić zaliczkę na poczet wierzytelności handlowych wobec zagranicznych klientów;
  • Przejąć zarządzanie wierzytelnością;
  • Ocenić wiarygodność finansową Twoich aktualnych i potencjalnych klientów zagranicznych;
  • Zabezpieczyć Twoje przedsiębiorstwo eksportujące towary przed możliwością niewypłacalności klientów zagranicznych (w przypadku faktoringu bez regresu).

 

Skontaktuj się z nami, a znajdziemy najbardziej odpowiednie rozwiązanie dla Twoich potrzeb.

 

According to the Italian D.Lgs. 196/2003, I declare that i have read the Web Privacy Policy. The provided data will be used exclusively to fulfill your request