FAKTORING BEZ REGRESU

Faktoring Bez Regresu jest usługą IFIS Finance dla tych, którzy mają kontakty handlowe ze stabilnymi firmami lub chcą zaproponować własną ofertę nowym klientom

Za pośrednictwem tego rodzaju faktoringu, firma odstępuje własne wierzytelności handlowe na rzecz IFIS Finance, która następnie kupuje je przejmując ewentualne ryzyko braku płatności ze strony odbiorców.
IFIS Finance, dzięki zdobytemu doświadczeniu w sferze faktoringu bez regresu, umożliwia więc firmom optymalizację relacji handlowych klient-dłużnik oraz zmniejszenie ryzyka wynikającego z dostawy.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z FAKTORINGU BEZ REGRESU

 • Przeniesienie ryzyka niewypłacalności własnych klientów na rzecz IFIS Finance;
 • Poprawa struktury kapitałowej;
 • Wzrost płynności finansowej i poprawienie cash flow firmy;
 • Przeniesienie na IFIS Finance procesu zarządzania wierzytelnością i zmniejszenie kosztów administracyjnych, dotyczących zarządzania scedowanymi wierzytelnościami;
 • Poznanie oceny profilu ryzyka i wiarygodności poszczególnych odbiorców objętych umową faktoringu.

FIRMY, DO KTÓRYCH JEST SKIEROWANY FAKTORING BEZ REGRESU

Są to przedsiębiorstwa każdej wielkości, dostawcy różnych polskich i zagranicznych firm oraz Administracji Publicznej, które potrzebują zwiększenia swojej płynności finansowej, polepszenia zarządzania wierzytelnościami handlowymi i ochrony przed ryzykiem niewypłacalności odbiorców.

KOSZT USŁUGI

Koszt usługi stanowią głównie trzy składniki:

 • Oprocentowanie zaliczek wypłaconych na poczet wierzytelnościach scedowanych;
 • Prowizja za zarządzanie dotycząca usług administracyjnych wykonywanych przez IFIS Finance;
 • Prowizja “bez regresu” dotycząca przejęcia przez IFIS Finance ryzyka niewypłacalności odbircy.

DOKUMENTY KONIECZNE DO ANALIZY I DECYZJI KREDYTOWEJ*

 • Lista klientów proponowanych do faktoringu bez regresu  zawierająca podstawowe dane odbiorców, wierzytelności i dotyczące ich kwoty realizowanej sprzedaży;
 • Umowy dostawy, zamówienia;
 • Sprawozdania finansowe za ostatnie dwa lata i dokumenty finansowe dotyczące danego roku;
 • Dokumentacja potwierdzająca brak zaległości podatkowych (jeśli dostępna);
 • Zestawienie zobowiązań finansowych (kredytów bankowych etc).

* lista zawiera podstawowy zestaw danych i dokumentów; w trakcie analizy IFIS Finance może poprosić o przedstawienie także innych

Skontaktuj się z nami, a znajdziemy rozwiązanie najbardziej odpowiednie dla Twoich potrzeb.

 

According to the Italian D.Lgs. 196/2003, I declare that i have read the Web Privacy Policy. The provided data will be used exclusively to fulfill your request