z

SŁOWNICZEK

Zaliczka

Wypłata sumy pieniężnej, odpowiadającej ustalonej części scedowanej wierzytelności, wykonana przez Faktora na rzecz klienta (sprzedawcy/cedenta) jako następstwo cesji wierzytelności.

According to the Italian D.Lgs. 196/2003, I declare that i have read the Web Privacy Policy. The provided data will be used exclusively to fulfill your request