w

SŁOWNICZEK

Wierzytelności wolne

Wierzytelności wolne od zajęć, zastawów i praw osób trzecich, które mogą być przelane przez Sprzedawcę na Faktora. Jest to warunek konieczny do objęcia wierzytelności umową faktoringu.

According to the Italian D.Lgs. 196/2003, I declare that i have read the Web Privacy Policy. The provided data will be used exclusively to fulfill your request