w

SŁOWNICZEK

Wierzytelność

Prawo do żądania/otrzymania sumy pieniężnej w zamian za wykonane świadczenie określone w umowie lub zamówieniu, tj. dostawę towaru, wykonanie usługi. Wierzytelność najczęściej dokumentowana jest w obrocie gospodarczym fakturą.

According to the Italian D.Lgs. 196/2003, I declare that i have read the Web Privacy Policy. The provided data will be used exclusively to fulfill your request