w

SŁOWNICZEK

Warunki płatności

Warunki, które określają, sposób i termin, kiedy wierzytelność musi zostać zapłacona (na przykład 30 dni od wystawienia faktury). Zazwyczaj warunki te zawarte są w fakturze dokumentującej sprzedaż towaru lub usług.

According to the Italian D.Lgs. 196/2003, I declare that i have read the Web Privacy Policy. The provided data will be used exclusively to fulfill your request