t

SŁOWNICZEK

Termin płatności

Termin, w ciągu którego nabywca zobowiązany jest dokonać płatność za otrzymaną dostawę. Im dłuższy termin płatności, tym dłużej Dostawca musi czekać na uzyskanie zapłaty za sprzedane towaru/usługi i tym więcej kapitału obrotowego musi zaangażować w realizację innych zamówień.

According to the Italian D.Lgs. 196/2003, I declare that i have read the Web Privacy Policy. The provided data will be used exclusively to fulfill your request