r

SŁOWNICZEK

Ryzyko niewypłacalności Dłużnika

Ryzyko braku otrzymania zapłaty za wierzytelność w wyniku niewypłacalności Odbiorcy (Dłużnika). Warunki umowy faktoringu określają jakie sytuacje będą traktowane jako przypadek niewypłacalności dłużnika. Z reguły dotyczą one długotrwałej lub ciągłej niemożności dokonania płatności (bankructwo, likwidacja, upadek itp).

According to the Italian D.Lgs. 196/2003, I declare that i have read the Web Privacy Policy. The provided data will be used exclusively to fulfill your request