r

SŁOWNICZEK

Ryzyko braku zapłaty

Ryzyko braku otrzymania zapłaty za wierzytelność, najczęściej w wyniku braku płynności, trudnej sytuacji finansowej lub bankructwa Odbiorcy.

According to the Italian D.Lgs. 196/2003, I declare that i have read the Web Privacy Policy. The provided data will be used exclusively to fulfill your request