p

SŁOWNICZEK

Prowizja

Część ceny, którą Sprzedawca płaci Faktorowi za świadczone przez niego usługi administracyjne, zależna od kwoty przelanych wierzytelności. Zazwyczaj określana jest jako % wartości wierzytelności.

According to the Italian D.Lgs. 196/2003, I declare that i have read the Web Privacy Policy. The provided data will be used exclusively to fulfill your request