p

SŁOWNICZEK

Potwierdzenie faktury

Pisemne potwierdzenie ze strony Nabywcy, że scedowane wierzytelności są takie same, jak te zaksięgowane przez niego, że dostawa została dokonana zgodnie z zamówieniem/umową i nie zostaną wysunięte zarzuty co do tej dostawy, a płatność zostanie wykonana na rzecz Faktora w terminie.

According to the Italian D.Lgs. 196/2003, I declare that i have read the Web Privacy Policy. The provided data will be used exclusively to fulfill your request