p

SŁOWNICZEK

Płatność Bezpośrednia

Płatność wykonana przez nabywcę bezpośrednio do sprzedawcy, z pominięciem Faktora.

According to the Italian D.Lgs. 196/2003, I declare that i have read the Web Privacy Policy. The provided data will be used exclusively to fulfill your request