n

SŁOWNICZEK

Notyfikacja

Pisemne powiadomienie wysłane do Nabywcy, informujące go o przelewie wierzytelności na Faktora i konieczności wykonania płatności wierzytelności na jego rzecz. Notyfikacja określa numer pierwszej scedowanej wierzytelności i jednocześnie informuje o cesji wszystkich kolejnych, w tym również przyszłych, wierzytelności.

Notyfikacja zwana jest często również Zawiadomieniem o cesji lub po prostu Cesją.

According to the Italian D.Lgs. 196/2003, I declare that i have read the Web Privacy Policy. The provided data will be used exclusively to fulfill your request