n

SŁOWNICZEK

Nabywca

Klient, kontrahent, odbiorca – strona transakcji, która dokonuje zakupu towaru lub usługi w następstwie czego musi zapłacić wierzytelność/fakturę (w usłudze faktoringu nazywany jest również Dłużnikiem).

According to the Italian D.Lgs. 196/2003, I declare that i have read the Web Privacy Policy. The provided data will be used exclusively to fulfill your request