f

SŁOWNICZEK

Faktoring Wymagalnościowy

Umowa faktoringu, w której Faktor w terminie płatności faktury dokonuje zapłaty scedowanej wierzytelności na rzez Dostawcy.

Faktoring Wymagalnościowy uzupełniany jest najczęściej dodatkowym porozumieniem zawieranym przez Faktora z Dłużnikiem, na podstawie którego Odbiorca uzyskuje, za opłatą, dodatkowe  odroczenie terminu płatności.

According to the Italian D.Lgs. 196/2003, I declare that i have read the Web Privacy Policy. The provided data will be used exclusively to fulfill your request