f

SŁOWNICZEK

Faktoring z regresem

Umowa faktoringu, w której Faktor może wypłacić zaliczkę na poczet wierzytelności oraz zajmuje się zarządzaniem tymi wierzytelnościami i ich inkasem. Ryzyko braku płatności za wierzytelności pozostaje po stronie dostawcy.

According to the Italian D.Lgs. 196/2003, I declare that i have read the Web Privacy Policy. The provided data will be used exclusively to fulfill your request