f

SŁOWNICZEK

Faktoring bez regresu

Umowa faktoringu, w której Faktor wraz z cesją wierzytelności przejmuje ryzyko niewypłacalności Dłużnika. Poza świadczonymi usługami administracji wierzytelnością oraz finansowaniem jej w postaci wypłaty zaliczki, Faktor gwarantuje Dostawy, iż ten otrzyma zapłatę od Dłużnika. Zakres udzielonej gwarancji (sytuacje, Faktor dokona wypłaty sumy gwarantowanej) określony jest w umowie faktoringu.

Ten rodzaj faktoringu jest często zwany również faktoringiem pełnym.

According to the Italian D.Lgs. 196/2003, I declare that i have read the Web Privacy Policy. The provided data will be used exclusively to fulfill your request