f

SŁOWNICZEK

Faktoring nienotyfikowany

Umowa faktoringu, z regresem lub bez regresu, w której nie zostaje wysłane do nabywcy powiadomienie o cesji wierzytelności. Sprzedawca kontynuuje zarządzanie wierzytelnościami bezpośrednio za nie płatności na własny rachunek bankowy.

Często ten rodzaj faktoringu nazywany jest tajnym lub niejawnym.

According to the Italian D.Lgs. 196/2003, I declare that i have read the Web Privacy Policy. The provided data will be used exclusively to fulfill your request