f

SŁOWNICZEK

Faktorant

Podmiot, który będąc właścicielem wierzytelności (Dostawca) dokonuje, na podstawie umowy faktoringu, przelewu tej wierzytelności na Faktora.

Faktorant jest nazywany często również, w kontekście umowy faktoringu, Cedentem lub Dostawcą.

According to the Italian D.Lgs. 196/2003, I declare that i have read the Web Privacy Policy. The provided data will be used exclusively to fulfill your request