d

SŁOWNICZEK

Dostawa

Przemieszczenie, wraz z jednoczesnym przeniesieniem własności, określonej partii dóbr (towaru/materiałów) od Sprzedawcy do Nabywcy/odbiorcy odbywające się w wyniku realizacji zamówienia i sprzedaży.

According to the Italian D.Lgs. 196/2003, I declare that i have read the Web Privacy Policy. The provided data will be used exclusively to fulfill your request