c

SŁOWNICZEK

Cedent

Podmiot, który będąc właścicielem wierzytelności (Dostawca) dokonuje przelewu tej wierzytelności na osobę trzecią, najczęściej bank lub Faktora.

Cedent jest nazywany często również, w kontekście umowy faktoringu, Faktorantem lub Dostawcą.

According to the Italian D.Lgs. 196/2003, I declare that i have read the Web Privacy Policy. The provided data will be used exclusively to fulfill your request