SŁOWNICZEK

Tu wyjaśnimy Ci niektóre zagadnienia dotyczące wierzytelności, faktoringu oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Definicje tu podane dotyczą rozumienia tych zagadnień głównie w kontekście faktoringu.

Glówne Pojecia

f Faktorant

Podmiot, który będąc właścicielem wierzytelności (Dostawca) dokonuje, na podstawie umowy faktoringu, przelewu tej wierzytelności na Faktora.

Faktorant jest nazywany często również, w kontekście umowy faktoringu, Cedentem lub Dostawcą.

Zobacz hasło

c Cedent

Podmiot, który będąc właścicielem wierzytelności (Dostawca) dokonuje przelewu tej wierzytelności na osobę trzecią, najczęściej bank lub Faktora.

Cedent jest nazywany często również, w kontekście umowy faktoringu, Faktorantem lub Dostawcą.

Zobacz hasło

r Ryzyko niewypłacalności Dłużnika

Ryzyko braku otrzymania zapłaty za wierzytelność w wyniku niewypłacalności Odbiorcy (Dłużnika). Warunki umowy faktoringu określają jakie sytuacje będą traktowane...

Zobacz hasło

c Cesja globalna

Warunek umowy faktoringu nakładający na Dostawcę obowiązek dokonania przelewu wszystkich kolejnych wierzytelności powstałych po pierwszej określonej w umowie fakturze. Zazwyczaj...

Zobacz hasło

n Notyfikacja

Pisemne powiadomienie wysłane do Nabywcy, informujące go o przelewie wierzytelności na Faktora i konieczności wykonania płatności wierzytelności na jego...

Zobacz hasło

p Płatność Bezpośrednia

Płatność wykonana przez nabywcę bezpośrednio do sprzedawcy, z pominięciem Faktora.

Zobacz hasło

z Zawiadomienie o cesji

Pisemne powiadomienie wysłane do Nabywcy, informujące go o przelewie wierzytelności na Faktora i konieczności wykonania płatności wierzytelności na jego...

Zobacz hasło

f Faktoring Wymagalnościowy

Umowa faktoringu, w której Faktor w terminie płatności faktury dokonuje zapłaty scedowanej wierzytelności na rzez Dostawcy.

Faktoring Wymagalnościowy uzupełniany jest...

Zobacz hasło

According to the Italian D.Lgs. 196/2003, I declare that i have read the Web Privacy Policy. The provided data will be used exclusively to fulfill your request