Tak. Możesz przekazać nam swoje wierzytelności handlowe – wypłacimy za nie zaliczkę, a Twoi klienci zapłacą je nam.

According to the Italian D.Lgs. 196/2003, I declare that i have read the Web Privacy Policy. The provided data will be used exclusively to fulfill your request